Home  // Disclaimer 

Disclaimer

Samsbarvision.com besteedt veel zorg aan de creatie v.bsite, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie.

De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Samsbarvision.comniet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wanneer Samsbarvision.comverwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Samsbarvision.comonmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.